Kontakt

 

Ogólnopolskie Biuro Brokerskie „PATRON” Sp.. z o.o.

93-037 Łódź ul. Bednarska 42

tel.: 42 637 16 45

fax.: 42 637 51 33

e-mail: patron@twojeubezpieczenia.pl